CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Jarosław Pałka
Tytuł W sprawie generała Ignacego Blumera... Patriota czy zdrajca?
Title W sprawie generała Ignacego Blumera... Patriota czy zdrajca?
Pełny tekst / full text
Tom 5