CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Piotr Tafiłowski
Tytuł Biblioteki szkolne na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1782-1792 w świetle raportów wizytatorów generalnych Komisji Edukacji Narodowej
Title Biblioteki szkolne na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1782-1792 w świetle raportów wizytatorów generalnych Komisji Edukacji Narodowej
Pełny tekst / full text
Tom 5