CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Mieszko Oziębłowski
Tytuł Motyw lotu czarownic w tzw. "Zbiorczej koncepcji czcirownictwa" europejskiego. Świadectwa średniowieczne i wczesnonowożytne
Title Motyw lotu czarownic w tzw. "Zbiorczej koncepcji czcirownictwa" europejskiego. Świadectwa średniowieczne i wczesnonowożytne
Pełny tekst / full text
Tom 5