CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Paweł Kras
Tytuł Inkwizycja papieska w średniowiecznej Polsce. Zarys problematyki badawcze
Title Inkwizycja papieska w średniowiecznej Polsce. Zarys problematyki badawcze
Pełny tekst / full text
Tom 5