CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Mariusz Nowak
Tytuł Konferencja "Przedstawiciele wielkiej własności ziemskiej wobec przemian społeczno-gospodarczych XVII-XX wieku". Radom, 7 grudnia 2004
Title Konferencja "Przedstawiciele wielkiej własności ziemskiej wobec przemian społeczno-gospodarczych XVII-XX wieku". Radom, 7 grudnia 2004
Pełny tekst / full text
Tom 7