CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Dariusz Jarosz
Tytuł Adam Jachimczyk, Życie kulturalne Kielc w latach 1945-1975, Kielce 2002
Title Adam Jachimczyk, Życie kulturalne Kielc w latach 1945-1975, Kielce 2002
Pełny tekst / full text
Tom 7