CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Mariusz Nowak
Tytuł Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne. 22 IX 1939 - 5 IV 1945, Kraków 2003
Title Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne. 22 IX 1939 - 5 IV 1945, Kraków 2003
Pełny tekst / full text
Tom 7