CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Jacek Legieć
Tytuł Ołeksandr Rejent, Pawło Skoropads'kyj, Kyjiw 2003
Title Ołeksandr Rejent, Pawło Skoropads'kyj, Kyjiw 2003
Pełny tekst / full text
Tom 7