CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Arkadiusz Czwołek
Tytuł Maciej Franz, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVJI wieku. Geneza i charakter, Toruń 2002
Title Maciej Franz, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVJI wieku. Geneza i charakter, Toruń 2002
Pełny tekst / full text
Tom 7