CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Marek Przeniosło ()
Tytuł Sytuacja społeczno-polityczna w powiatach tarnobrzeskim i niżańskim w początkowych miesiącach II Rzeczypospolitej (źródła z Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie)
Title Sytuacja społeczno-polityczna w powiatach tarnobrzeskim i niżańskim w początkowych miesiącach II Rzeczypospolitej (źródła z Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie)
Pełny tekst / full text
Tom 7