CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Mariusz Nowak
Tytuł Obóz ugody w Królestwie Polskim wobec perspektyw politycznego zbliżenia z Rosją (na tle korespondencji Zygmunta hr. Wielopolskiego ze stryjem Zygmuntem Wielopolskim margrabią Gonzaga Myszkowskim w sprawie wyborów na prezesa Komitetu Towarzystwa Kredytoweg
Title Obóz ugody w Królestwie Polskim wobec perspektyw politycznego zbliżenia z Rosją (na tle korespondencji Zygmunta hr. Wielopolskiego ze stryjem Zygmuntem Wielopolskim margrabią Gonzaga Myszkowskim w sprawie wyborów na prezesa Komitetu Towarzystwa Kredytoweg
Pełny tekst / full text
Tom 7