CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Łukasz Kamiński
Tytuł Opozycja demokratyczna wobec idei niezależnych związków zawodowych
Title Opozycja demokratyczna wobec idei niezależnych związków zawodowych
Pełny tekst / full text
Tom 7