CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Eligiusz Podolan
Tytuł Myśl słowianofilska a kwestia feudalizmu w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku
Title Myśl słowianofilska a kwestia feudalizmu w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku
Pełny tekst / full text
Tom 7