CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Jacek Pielas
Tytuł Kariery pisarzy grodzkich w województwie sandomierskim w pierwszej połowie XVII wieku
Title Kariery pisarzy grodzkich w województwie sandomierskim w pierwszej połowie XVII wieku
Pełny tekst / full text
Tom 7