CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Ryszewska
Tytuł Technologia wykonania naczyń ceramicznych użytkowanych w polskich klasztorach w okresie późnego średniowiecza
Title Technologia wykonania naczyń ceramicznych użytkowanych w polskich klasztorach w okresie późnego średniowiecza
Pełny tekst / full text
Tom 7