CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Katarzyna Ryszewska ()
Tytuł Technologia wykonania naczyń ceramicznych użytkowanych w polskich klasztorach w okresie późnego średniowiecza
Title Technologia wykonania naczyń ceramicznych użytkowanych w polskich klasztorach w okresie późnego średniowiecza
Pełny tekst / full text
Tom 7