CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Lucyna Kostuch
Tytuł Elementy uzbrojenia Ateny i innych żeńskich bóstw greckich związanych z wojną. Geneza - klasyfikacja - funkcje
Title Elementy uzbrojenia Ateny i innych żeńskich bóstw greckich związanych z wojną. Geneza - klasyfikacja - funkcje
Pełny tekst / full text
Tom 7