CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Wiesław Caban
Tytuł Nieznane listy księdza Krzysztofa Szwermickiego z Syberii
Title Nieznane listy księdza Krzysztofa Szwermickiego z Syberii
Pełny tekst / full text
Tom 6