CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Bogdan Stanaszek
Tytuł Rozbudowa sieci parafialnej w diecezji sandomierskiej w czasach Bieruta i Gomułki
Title Rozbudowa sieci parafialnej w diecezji sandomierskiej w czasach Bieruta i Gomułki
Pełny tekst / full text
Tom 6