CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Zachariasz S. Jabłoński
Tytuł Migracja pątnicza z diecezji kieleckiej na Jasną Górą w latach 1926-1939
Title Migracja pątnicza z diecezji kieleckiej na Jasną Górą w latach 1926-1939
Pełny tekst / full text
Tom 6