CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Grzegorz Bujak
Tytuł Projekty i realizacja zmiany granic diecezji kieleckiej z roku 1925
Title Projekty i realizacja zmiany granic diecezji kieleckiej z roku 1925
Pełny tekst / full text
Tom 6