CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Regina Renz
Tytuł Działalność duszpasterska i społeczna duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach międzywojennych
Title Działalność duszpasterska i społeczna duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach międzywojennych
Pełny tekst / full text
Tom 6