CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Marek Przeniosło
Tytuł Postawy duchowieństwa katolickiego w 1914 roku w Królestwie Polskim w świetle Diariusza Wielkiej Wojny księdza Józefa Rokosznego
Title Postawy duchowieństwa katolickiego w 1914 roku w Królestwie Polskim w świetle Diariusza Wielkiej Wojny księdza Józefa Rokosznego
Pełny tekst / full text
Tom 6