CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Ryszard Skrzyniarz
Tytuł Praktyki religijne Wielkiego Piątku w Miechowie w relacji z 1885 roku
Title Praktyki religijne Wielkiego Piątku w Miechowie w relacji z 1885 roku
Pełny tekst / full text
Tom 6