CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Sanisław Wiech
Tytuł Stosunek władz rosyjskich do duchowienshva rzymskokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864-1905
Title Stosunek władz rosyjskich do duchowienshva rzymskokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864-1905
Pełny tekst / full text
Tom 6