CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Sebastian Piątkowski
Tytuł Polityka władz Królestwa Polskiego wobec klasztoru na Świętym Krzyżu w latach 1819-1851
Title Polityka władz Królestwa Polskiego wobec klasztoru na Świętym Krzyżu w latach 1819-1851
Pełny tekst / full text
Tom 6