CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Tadeusz Stegner
Tytuł Kościół ewangełicko-reformowany w Królestwie Polskim 1815-1914
Title Kościół ewangełicko-reformowany w Królestwie Polskim 1815-1914
Pełny tekst / full text
Tom 6