CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Waldemar Kowalski Piotr J. Starzyk
Tytuł Pomniki pamięci kieleckich duchownych Jana Nepomucena Łpśmińs kiego i Grzegorza Włodarskiego
Title Pomniki pamięci kieleckich duchownych Jana Nepomucena Łpśmińs kiego i Grzegorza Włodarskiego
Pełny tekst / full text
Tom 6