CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Stanisław K. Olczak
Tytuł - Dachy kościołów parafialnych w archidiakonacie włocławskim w świetle wizytacji z XVII i XVIII wieku
Title - Dachy kościołów parafialnych w archidiakonacie włocławskim w świetle wizytacji z XVII i XVIII wieku
Pełny tekst / full text
Tom 6