CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Stanisław Litak
Tytuł Edukacja duchowieństwa parafialnego w XVI-XVIII wieku w Rzeczypospolitej
Title Edukacja duchowieństwa parafialnego w XVI-XVIII wieku w Rzeczypospolitej
Pełny tekst / full text
Tom 6