CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Małgorzata Przeniosło
Tytuł Hugo Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, oprać. Aleksandra Zgorzelska i Roman Duda, Wrocław 2002
Title Hugo Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, oprać. Aleksandra Zgorzelska i Roman Duda, Wrocław 2002
Pełny tekst / full text
Tom 8