CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Marek Przeniosło
Tytuł Jacek Legieć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko- -bolszewickiej w 1920 к, Toruń 2002 Jacek Legieć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko- -bolszewickiej w 1920 r., Toruń 2002
Title Jacek Legieć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko- -bolszewickiej w 1920 к, Toruń 2002 Jacek Legieć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko- -bolszewickiej w 1920 r., Toruń 2002
Pełny tekst / full text
Tom 8