CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Sylwia Konarska-Zimnicka
Tytuł Andrzej Radzimiński, Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa, Warszawa 2002
Title Andrzej Radzimiński, Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa, Warszawa 2002
Pełny tekst / full text
Tom 8