CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Piotr Kardyś ()
Tytuł Igniew Gołąb, O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych, przekład Maria Wojtyła-Świerzowska, Kraków 2004
Title Igniew Gołąb, O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych, przekład Maria Wojtyła-Świerzowska, Kraków 2004
Pełny tekst / full text
Tom 8