CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Mariusz Nowak ()
Tytuł Hitlerowskie represje wobec ludności cywilnej pochodzenia arystokratycznego w okresie kampanii wrześniowej i pierwszych tygodniach po podboju Polski (IX-XII 1939 r.)
Title Hitlerowskie represje wobec ludności cywilnej pochodzenia arystokratycznego w okresie kampanii wrześniowej i pierwszych tygodniach po podboju Polski (IX-XII 1939 r.)
Pełny tekst / full text
Tom 8