CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Dominika Burdzy
Tytuł Sandomierskie konwenty dominikańskie i ich bractwa różańcowe (XVII-XVIII w.)
Title Sandomierskie konwenty dominikańskie i ich bractwa różańcowe (XVII-XVIII w.)
Pełny tekst / full text
Tom 8