CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Małgorzata Przeniosło
Tytuł Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Historia i trochę polityki. Wspomnienia, Warszawa 2006
Title Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Historia i trochę polityki. Wspomnienia, Warszawa 2006
Pełny tekst / full text
Tom 9