CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Marcin Braniewski
Tytuł Śląsk w czasach Henryka IV Prawego - pod red. K. Wachowskiego, Wrocław 2005
Title Śląsk w czasach Henryka IV Prawego - pod red. K. Wachowskiego, Wrocław 2005
Pełny tekst / full text
Tom 9