CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Piotr Kardyś
Tytuł Krzysztof Benyskiewicz, Mieszko Bolesławowie 1069-1089. Źródła i tradycja historiograficzna, Kraków 2005
Title Krzysztof Benyskiewicz, Mieszko Bolesławowie 1069-1089. Źródła i tradycja historiograficzna, Kraków 2005
Pełny tekst / full text
Tom 9