CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Bogusław Barnaszewski
Tytuł O znaczeniu metodologii i roli badań interdyscyplinarnych na przykładzie pracy o zjawisku terroryzmu
Title O znaczeniu metodologii i roli badań interdyscyplinarnych na przykładzie pracy o zjawisku terroryzmu
Pełny tekst / full text
Tom 9