CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Mariusz Nowak
Tytuł Przebieg mobilizacji na terenie województwa krakowskiego w schyłkowym okresie powstania listopadowego w świetle rozkazu generała Samuela Różyckiego z sierpnia 1831 r.
Title Przebieg mobilizacji na terenie województwa krakowskiego w schyłkowym okresie powstania listopadowego w świetle rozkazu generała Samuela Różyckiego z sierpnia 1831 r.
Pełny tekst / full text
Tom 9