CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Kazimierz Przyboś
Tytuł Sejm nadzwyczajny w Warszawie 18 V - 30 VI 1672 rSejm nadzwyczajny w Warszawie 18 V - 30 VI 1672 r.
Title Sejm nadzwyczajny w Warszawie 18 V - 30 VI 1672 rSejm nadzwyczajny w Warszawie 18 V - 30 VI 1672 r.
Pełny tekst / full text
Tom 9