CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Mariusz Kulik
Tytuł Polacy w wyższym korpusie oficerskim armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914)Polacy w wyższym korpusie oficerskim armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914)
Title Polacy w wyższym korpusie oficerskim armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914)Polacy w wyższym korpusie oficerskim armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914)
Pełny tekst / full text
Tom 9