CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Małgorzata Stawiak-Ososińska
Tytuł Służba żeńska w pierwszej połowie XIX wieku w Królestwie Polskim (zarys problematyki)
Title Służba żeńska w pierwszej połowie XIX wieku w Królestwie Polskim (zarys problematyki)
Pełny tekst / full text
Tom 9