CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Jadwiga Muszyńska Paweł Strząbała
Tytuł Klucz tuszowski ekonomii sandomierskiej w połowie XVIII wieku
Title Klucz tuszowski ekonomii sandomierskiej w połowie XVIII wieku
Pełny tekst / full text
Tom 9