CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Macek
Tytuł Dochody plebanów dekanatu Kije w czasach staropolskich
Title Dochody plebanów dekanatu Kije w czasach staropolskich
Pełny tekst / full text
Tom 9