CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Steve Murdoch
Tytuł The Scottish Community in Kedainiai (Kiejdany) in its Scandinavian and Baltic context
Title The Scottish Community in Kedainiai (Kiejdany) in its Scandinavian and Baltic context
Pełny tekst / full text
Tom 9