CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Małgorzata Przeniosło
Tytuł Konferencja „Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich - dawniej i dziś", Kielce, 14 maja 2008
Title Konferencja „Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich - dawniej i dziś", Kielce, 14 maja 2008
Pełny tekst / full text
Tom 10