CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Ryszard Gryz ()
Tytuł Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918-1939 i w okresie II wojny światowej, pod red. Jerzego Gapysa, Mieczysława B. Markowskiego, Kielce 2006
Title Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918-1939 i w okresie II wojny światowej, pod red. Jerzego Gapysa, Mieczysława B. Markowskiego, Kielce 2006
Pełny tekst / full text
Tom 10