CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Tadeusz Radzik
Tytuł Ks. Piotr Zwoliński, Działalność spoleczno-dobroczynna Kościoła łódzkiego w okresie międzywojennym, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2006
Title Ks. Piotr Zwoliński, Działalność spoleczno-dobroczynna Kościoła łódzkiego w okresie międzywojennym, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2006
Pełny tekst / full text
Tom 10