CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Anna Łysiak-Łątkowska
Tytuł Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795-1918, pod red. Małgorzaty Willaume, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005
Title Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795-1918, pod red. Małgorzaty Willaume, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005
Pełny tekst / full text
Tom 10